Regulamin – do pobrania:

Regulamin udzielania przez Elektrometal Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Jasienicy zamówień współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – pobierz

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

Zapytanie ofertowe nr 02/2016

Zapytanie ofertowe nr 03/2016 – W wyniku analizy ofert wybrana została firma Evoltec.

Zapytanie ofertowe nr 04/2016 – W wyniku analizy ofert wybrana została firma Techspeed.

Zapytanie ofertowe nr 05/2016 – W wyniku analizy ofert wybrana została firma Evoltec.

Zapytanie ofertowe 01/2017

Zawiadomienie 01/2017

Zapytanie ofertowe 03/2017

Zawiadomienie 03/2017

Zapytanie ofertowe 02/2017

Unieważnienie 02/2017

Zapytanie ofertowe 04/2017

Unieważnienie 04/2017

Zapytanie ofertowe 05/2017

Zawiadomienie 05/2017

Sprostowanie do zawiadomienia 05/2017

Zapytanie ofertowe 06/2017

Zapytanie ofertowe 07/2017

Zawiadomienie 07/2017

Zapytanie ofertowe 08/2017

Zawiadomienie 08/2017

Zapytanie ofertowe 09/2017

Zawiadomienie 09/2017

Zapytanie ofertowe 10/2017

Zawiadomienie 10/2017

Zapytanie ofertowe 11/2017

Zapytanie ofertowe 05/2018

Zawiadomienie 05/2018

Zapytanie ofertowe 03/2018

Zawiadomienie 03/2018

Zapytanie ofertowe 04/2019

Zapytanie ofertowe 05/2019

Zapytanie ofertowe 06/2019

Zawiadomienie 05/2019

Zapytanie ofertowe 01/2021

Zapytanie ofertowe 02/2021

Zawiadomienie 01/2021

Zawiadomienie 02/2021