Stoły testujące do wiązek elektrycznych

1
2
3
1 2 3

Wszystkie wyprodukowane wiązki elektryczne podlegają 100% kontroli ostateczniej.

Kontrola odbywa się na specjalistycznych stanowiskach testujących.

Kontroli podlegają wszystkie parametry:

  • prawidłowość połączeń,
  • brak zwarć,
  • szczelność połączeń,
  • obecność wszystkich wymaganych elementów wiązek,
  • prawidłowość montażu elementów,
  • poprawność połączenia poszczególnych elementów wiązek.

Stanowiska testujące sterowane są specjalnymi komputerowymi programatorami, zaś poszczególne kontrole realizowane są przez mierniki elektryczne, czujniki szczelność, czujniki i kamery wizyjne itp.