Aby sprostać wymaganiom jakościowym i wzmocnić swoją pozycję na rynku dostawców dla wymagającego przemysłu samochodowego podejmowaliśmy i podejmujemy wiele wewnętrznych i zewnętrznych działań zmierzających do zapewnienia najwyższej jakości produkowanych wyrobów. W swojej działalności przywiązujemy również dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego. Wprowadzone systemy zapewnienia jakości zostały pozytywnie ocenione przez zewnętrzne firmy certyfikujące.

W chwili obecnej firma posiada :

– certyfikat systemu zarządzania jakością IATF 16949:2016

– certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015.