Wiązki z depozytami cyny

1
3
1 3

Produkowane przez nas elementy z depozytami cyny gwarantują pewne połączenie depozytu co zapewnia, że w dalszym procesie produkcyjnym czy też w transporcie nie występuje niebezpieczeństwo oderwania depozytu. Stosowana technologia mocowania depozytów nie powoduje przetopienia czy też usunięcia topnika znajdującego się wewnątrz, co jest niezbędne dla zapewnienia poprawności późniejszego lutowania. Cyna może być formowana w depozyty o różnym kształcie i mocowana do różnego rodzaju elementów (płaskowniki, blaszki, elementy zagniecione na przewodzie typu ampliwar, skompaktowane końcówki przewodów za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego, itp.).