Elementy zalewane żywicą

1
2
1 2

Dla zapewnienia szczelności, odporności mechanicznej czy też długiej żywotności część elementów elektronicznych czy też sensorów jest zalewana żywicą. Do zalewania używamy żywic jedno oraz wieloskładnikowych z zastosowaniem różnych metod utwardzania (chemoutwardzalne, światłoutwardzalne ,itp.).