Urządzenia pomocnicze

1
2
4
3
5
6
1 2 4 3 5 6
  • ekspandery do przelotek
  • urządzenia do zakładania opasek/komponentów
  • urządzenia do obkurczania
  • skręcarki przewodów

W procesie produkcji wiązek elektrycznych często istnieje potrzeba wykorzystania pomocniczych czynności polegających na zakładaniu różnego rodzaju komponentów, dodatkowej obróbce polegającej na skręceniu, czy też obkurczeniu osłonek termokurczliwych.