Wiązki elektryczne

Podstawowym produktem firmy są wiązki elektryczne wykorzystywane przede wszystkim w motoryzacji, nowoczesnych systemach sterowania instalacjami „inteligentnych budynków” jak również w urządzeniach elektronicznych. Załączone zdjęcia pokazują tylko przykładowe rozwiązania i produkty. Produkowane wiązki elektryczne mogą mieć długość od 30 mm do 15 000 mm. Stopień złożoności jest bardzo zróżnicowany poczynając od najprostszych jednoprzewodowych rozwiązań kończąc na bardzo rozbudowanych wiązkach, wieloprzewodowych z zabudowanymi elementami elektronicznymi, wyposażonymi w akcesoria umożliwiające montaż w miejscach docelowych. Stosowane w firmie technologie dają możliwość produkcji wiązek elektrycznych zapewniających szczelność tak zewnętrzną poprzez stosowanie specjalnych elementów , jak również wewnętrzną pomiędzy przewodami wiązki.

Wtyczki obtryskiwane

Bardzo istotną cechą wiązek, w dobie samochodów hybrydowych czy też elektrycznych i powszechnie stosowanej elektroniki jest wodoszczelność. Ważniejszą od szczelności samej wiązki jest szczelność połączeń elementów wiązki z elementami współpracującymi. Aby to zapewnić firma wdrożyła całą gamę wtyczek wykonywanych technologią obtrysku. Jest to rozwiązanie , które poza omawianą wcześniej wodo i pyłoszczelnością gwarantuję pewność połączeń, zaś trwałość i niezawodność są dużo wyższe niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Produkowane przez naszą firmę wtyczki obtryskiwane zawierają wiele nowatorskich rozwiązań chronionych patentami.

Elementy metalowe

W ofercie naszej firmy jest szereg elementów metalowych czy też metalowych łączonych z tworzywami sztucznymi. Wyroby te wykonywane są metodą obróbki plastycznej lub obróbki skrawaniem. W zależności od wymagań klienta, we współpracy z naszymi licznymi podwykonawcami, elementy te zabezpieczamy antykorozyjnie przy pomocy różnego rodzaju powłok.

Elementy zalewane żywiącą

Dla zapewnienia szczelności, odporności mechanicznej czy też długiej żywotności część elementów elektronicznych czy też sensorów jest zalewana żywicą. Do zalewania używamy żywic jedno oraz wieloskładnikowych z zastosowaniem różnych metod utwardzania (chemoutwardzalne, światłoutwardzalne ,itp.).

Wiązki z depozytami cyny

Produkowane przez nas elementy z depozytami cyny gwarantują pewne połączenie depozytu co zapewnia, że w dalszym procesie produkcyjnym czy też w transporcie nie występuje niebezpieczeństwo oderwania depozytu. Stosowana technologia mocowania depozytów nie powoduje przetopienia czy też usunięcia topnika znajdującego się wewnątrz, co jest niezbędne dla zapewnienia poprawności późniejszego lutowania. Cyna może być formowana w depozyty o różnym kształcie i mocowana do różnego rodzaju elementów (płaskowniki, blaszki, elementy zagniecione na przewodzie typu ampliwar, skompaktowane końcówki przewodów za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego, itp.).

Elementy lutowane

Podzespoły elektroniczne czy też niektóre elementy systemów wizyjnych łączone są metodą lutowania. Oferowane przez nas produkty lutowane są w cuklu automatycznym, półautomatycznym czy ręcznym. W zależności od wymagań klienta i od rodzaju łączonych elementów stosujemy różnego rodzaju spoiwa i topniki.

Sensory

Dla poprawności funkcjonowania różnego rodzaju systemów w samochodach, budynkach czy też innych miejscach niezbędne jest wykonywanie różnego typu pomiarów wielu parametrów. W swojej ofercie mamy różnego rodzaju sensory , które zabudowujemy do naszych wiązek lub też dostarczamy jako elementy niezależne. Pokazane przykładowe rozwiązania służą do pomiaru temperatury, napięcia w funkcji położenia ramienia czujnika, itp.

Elementy z tworzyw sztucznych

W swojej ofercie mamy bardzo wiele wyrobów i podzespołów wykonywanych poprzez przetwórstwo tworzyw sztucznych. Elementy te stosujemy w naszych wiązkach i innych wyrobach jak również dostarczamy do naszych odbiorców. Oferta w tej grupie obejmuje obudowy, korpusy , osłonki , itp.