Firma ELEKTROMETAL została założona w 1984 roku. Początkowo zakres naszej działalności ograniczał się do produkcji drobnych elementów metalowych przeznaczonych na rynek części zamiennych jak również elementów dodatkowego wyposażenia samochodów. Następnie działalność rozszerzona została o produkcję części i podzespołów dostarczanych bezpośrednio do producentów samochodów. Głównym odbiorcą naszych wyrobów w tym okresie była Fabryka Samochodów Małolitrażowych (później FIAT AUTO POLAND). Prowadzone wtedy działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych elementów przyniosły efekt w postaci uzyskania Certyfikatu Jakości Dostaw AQP w 1999 r. upoważniającego do dostarczania elementów bezpośrednio do produkcji bez dodatkowych systematycznych kontroli. Dalszy rozwój, jak również dbałość o zapewnienie właściwych warunków dla utrzymania niezawodności produkcji i właściwych warunków pracy dla załogi doprowadziły do utworzenia w 1995 roku Zakładu Nr 2 w Jaworzu k/Bielska-Białej przy ul. Słonecznej 333. Oddanie do użytku w/w Zakładu Nr 2 stworzyło możliwości rozszerzenia działalności na dostarczanie wyrobów do wielu innych firm branży motoryzacyjnej takich jak:

 • FIAT (obecnie FCA),
 • GM
 • FICOMIRRRORS Polska, Francja, Brazylia, Turcja, Indie, Hiszpania, Chiny
 • MAGNA
 • Amphenol
 • Estelsan
 • IMI International
 • Proseat
 • ITW Szwecja
 • Techniplast
 • MCI
 • EDS Manufacturing

Działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów jak również do zapewnienia stabilności i niezawodności w całym procesie produkcyjnym firmy doprowadziły do wprowadzenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949(obecnie IATF 16949) pozytywnie zatwierdzonego przez zewnętrzne firmy audytujące.

W roku 2013 siedziba firmy ELEKTROMETAL przeniesiona została do nowego obiektu mieszczącego się w Jasienicy 1339 (kolo Bielska-Białej). Obiekt ten w 2014 roku został rozbudowany.

W ostatnich latach firma ELEKTROMETAL zmienia swój charakter i zakres usług świadczonych na rzecz klientów. Poza produkcja części według dokumentacji klienta zajmuję się również wsparciem klientów w zakresie rozwoju i projektowania produktów, wyszukiwaniu optymalnych dostawców, optymalizacji procesów logistycznych, znajomości rynku i potrzeb klientów (szczególnie w dobie niezwykłego rozwoju napędów hybrydowych i elektrycznych) pozwoliło to na opracowanie wielu rozwiązań, które oferujemy z powodzeniem klientom współtworząc ich produkty. Nasze innowacyjne produktowo i procesowo rozwiązania dotyczą metod wytwarzanie wtyczek i połączeń zapewniających wodoszczelność i niezawodność, metod nakładania depozytów cyny bez naruszenia topnika. Innowacyjne rozwiązania projektowe znalazły zastosowanie w wielu aplikacjach naszych klientów, jak również są przedmiotem rosnącej liczby patentów.

Innowacyjność

Naszym celem jest produkcja części i podzespołów dla przemysłu samochodowego. Swoje wyroby dostarczamy do odbiorców krajowych jak również zagranicznych. Produkcja firmy ELEKTROMETAL oparta jest na bezwiórowej obróbce metali, przetwórstwie tworzyw sztucznych i przede wszystkim na obróbce przewodów elektrycznych oraz produkcji kompletnych wiązek elektrycznych stosowanych w samochodach.

Poza produkcją części według dokumentacji klientów oferujemy wsparcie w procesie projektu produktów, doborze dostawców i optymalizacji procesów logistycznych.

ELEKTROMETAL oferuje również własne innowacyjne rozwiązania wodoszczelnych wtyczek samochodowych, jak również wiązek z depozytami cyny. Rozwiązania te są innowacyjne produktowo i procesowo co jest poparte licznymi zgłoszeniami patentowymi.

Zatrudnienie

Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną załogę, gwarantującą stabilną pewną realizację założonych celów ilościowych i jakościowych. Stosowany system szkoleń i doskonalenia załogi skutecznie zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu jakości, jak również elastycznego reagowania na zróżnicowane i zmienne wymagania ilościowe i asortymentowe wszystkich odbiorców firmy ELEKTROMETAL.

Ekologia

We wszystkich podejmowanych działaniach kładziemy duży nacisk na aspekty związane z ekologią. Procesy technologiczne jak również wszelkie inne prowadzone na terenie firmy ELEKTROMETAL działania, planowane i realizowane są w sposób zapewniający brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Aby skutecznie i prawidłowo realizować ten cel wprowadzony został system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 , który również został pozytywnie zatwierdzony przez zewnętrzną firmę audytującą.