Podstawowymi wyrobami firmy są różnego rodzaju miarki poziomu oleju do silników spalinowych wraz z prowadnicami, elementy metalowe wytwarzane technologią obróbki bezwiórowej oraz szeroka gama wiązek elektrycznych stosowanych w przemyśle samochodowym. Firma posiada wydział przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz własną narzędziownię wyspecjalizowaną w wytwarzaniu narzędzi i oprzyrządowania do obróbki bezwiórowej jak również wtryskowych. Firma ELKTROMETAL, której siedziba znajduje się w Jasienicy 1339, założona została w 1984 roku.Właścicielem i Prezesem Zarządu firmy jest Pan mgr inż. Tadeusz Pączek.

Firma ELEKTROMETAL

zajmuje się produkcją części oraz podzespołów na rynek samochodowy w Polsce jak i za granicą.

ROZWÓJ I PLANY

Firma ELEKTROMETAL została założona w 1984 roku. Początkowo zakres działalności firmy ograniczał się do produkcji drobnych elementów metalowych przeznaczonych na rynek części zamiennych jak również elementów dodatkowego wyposażenia samochodów. Następnie działalność firmy rozszerzona została o produkcję części i podzespołów dostarczanych bezpośrednio do producentów samochodów. Głównym odbiorcą wyrobów firmy w tym okresie była Fabryka Samochodów Małolitrażowych (później FIAT AUTO POLAND). Prowadzone wtedy działania firmy ELEKTROMETAL zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych elementów przyniosły efekt w postaci uzyskania Certyfikatu Jakości Dostaw AQP
w 1999 r. upoważniającego do dostarczania elementów bezpośrednio do produkcji bez dodatkowych systematycznych kontroli. Dalszy rozwój firmy, jak również dbałość o zapewnienie właściwych warunków dla utrzymania niezawodności produkcji i właściwych warunków pracy dla załogi doprowadziły do utworzenia w 1995 roku Zakładu Nr 2 w Jaworzu k/Bielska-Białej
przy ul. Słonecznej 333. Oddanie do użytku w/w Zakładu Nr 2 stworzyło możliwości rozszerzenia działalności firmy ELEKTROMETAL na dostarczanie wyrobów do wielu innych firm branży motoryzacyjnej takich jak:

  • FICOMIRRRORS Polska, Francja, Brazylia, Turcja, Indie, Hiszpania,
  • MAGNA CLOSURES,
  • FIAT (obecnie FCA),
  • ITW Szwecja,
  • GM,
  • Techniplast,
  • Amphenol,
  • Estelsan,
  • IMI International,
  • Proseat,

Działania zmierzające do stałego podnoszenia jakości produkowanych wyrobów jak również do zapewnienia stabilności i niezawodności w całym procesie produkcyjnym firmy doprowadziły do wprowadzenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO/TS 16949 : 2002 pozytywnie zatwierdzonego przez zewnętrzne firmy audytujące. Obecnie firma planuje rozbudowę zakładu produkcyjnego co pozwoli na dalszy rozwój i rozszerzenie grona odbiorców – przede wszystkim o firmy zagraniczne z branży motoryzacyjnej.

W roku 2013 siedziba firmy przeniesiona została do nowego obiektu mieszczącego się w Jasienicy 1339 (kolo Bielska-Białej). Obiekt ten w 2014 roku został rozbudowany.

CELE I ZAŁOŻENIA

Celem firmy jest produkcja części i podzespołów dla przemysłu samochodowego. Swoje wyroby firma dostarcza do odbiorców krajowych jak również zagranicznych. Produkcja oparta jest na bezwiórowej obróbce metali, przetwórstwie tworzyw sztucznych
i przede wszystkim na obróbce przewodów elektrycznych
i produkcji kompletnych wiązek elektrycznych stosowanych w samochodach.

ZATRUDNIENIE

Firma ELEKTROMETAL posiada wykwalifikowaną załogę gwarantującą stabilną pewną realizację założonych celów ilościowych i jakościowych. Stosowany w firmie system szkoleń i doskonalenia załogi skutecznie zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu jakości, jak również elastycznego reagowania na zróżnicowane i zmienne wymagania ilościowe i asortymentowe wszystkich naszych odbiorców. W chwili obecnej firma zatrudnia ponad stu pracowników.

EKOLOGIA

We wszystkich podejmowanych działaniach kierownictwo firmy ELEKTROMETAL kładzie duży nacisk na aspekty związane z ekologią. Procesy technologiczne jak również wszelkie inne prowadzone na terenie firmy działania planowane i realizowane są w sposób zapewniający brak negatywnego ich wpływu na środowisko naturalne.
Aby skutecznie i prawidłowo realizować ten cel wprowadzony został system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 , który również został pozytywnie zatwierdzony przez zewnętrzną firmę audytującą.