Rozwiązania customowe

custom5
custom4
custom3
custom2
custom1
custom5 custom4 custom3 custom2 custom1

Poza produkcją części według dokumentacji klientów oferujemy wsparcie w procesie projektowania, , rozwoju produktów, doborze dostawców, uruchamiania produkcji i optymalizacji procesów logistyczno-produkcyjnych. Zapewniamy również doradztwo w zakresie znajomości rynku i potrzeb klientów (szczególnie w dobie niezwykłego rozwoju napędów hybrydowych i elektrycznych).
Pozwoliło to na opracowanie wielu rozwiązań, które oferujemy z powodzeniem klientom współtworząc ich produkty. Oferujemy również własne innowacyjne rozwiązania wodoszczelnych wtyczek do przemysłu motoryzacyjnego i nie tylko, wiązek z depozytami cyny do pogrzewaczy szyb itd. Rozwiązania te są innowacyjne produktowo i procesowo co jest poparte licznymi zgłoszeniami patentowymi i zastosowaniem w wielu projektach naszych klientów.